ระบบบริหารจัดการและติดตามแผนปฎิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(Management System and Follow up on Government action Plans Songkhla Rajabhat University:SKRU-MFP)
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  •  
  • - เจ้าหน้าที่หน่วยงาน/ผู้บริหารให้ใช้รหัสผ่านเดียวกับระบบ MIS สำหรับดูเงินเดือน
  • - ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ เบอร์โทรภายใน 2112
  • - ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ คลิกที่นี่